Politica de confidentialitate

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dorim să oferim servicii de tăiere, fasonare și finisare piatra respectand protectia datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidentialitate și transparentă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia și transparenta totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre și în materie contractuala.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitătile și scopurile în care le colectăm, în ce situatii transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și optiunile de care dispuneti în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a vă tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

Vă rugăm să consultati și Politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relatia cu datele dvs. cu caracter personal este S.C. AUTO-COM CICU S.A., având sediul în  str. Grigore Alexandrescu, nr. 15A, Câmpulung Muscel, jud. Argeș, cod poștal 115100

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ati comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informatii suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instructiuni acordate, plăti efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni în care sunteti implicat în orice calitate;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre, de catre noi la dumneavoastra sau orice alte detalii cu privire la modul în care interactionati cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/ factura  la care dumneavoastră sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligatii legale a prestatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimtământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui tert (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastră);
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele conditii specifice de prelucrare:
  • A fost obtinut consimtimântul persoanei vizate;
  • Avem o obligatie legală de prelucrare a acestor categorii de date;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Oferirea de servicii specifice domeniului nostru de activitat;
 • Gestionarea și administrarea relatiei contractuale cu clientii noștri;
 • Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii în materia combaterii spălării banilor și finantării actelor de terorism, obligatii de raportare către autoritătile fiscale);
 • Gestionarea securitătii și accesului în birourile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de noi (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenintărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activităti neautorizate sau malitioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Analizarea și îmbunătătirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătătim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile noastre;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a vă tine la curent cu privire la ultimele evolutii în domeniu, anunturi și alte informatii cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promotionale.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriti să anulati orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luati cunoștintă de faptul că detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactati prin e-mail la: contact@titanstone.ro

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageti consimtământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv obligatia legală de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertătilor dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instantă.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le detinem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimtământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimtământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situatiile în care v-ati retras consimtământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entităti indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimtământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimtământ. Retragerea consimtământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimtământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageti consimtământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriti să vă exercitati drepturile mentionate mai sus, vă rugăm să ne contactati, folosind următoarele detalii de contact:

 • str. Grigore Alexandrescu, nr. 15A, Câmpulung Muscel, jud. Argeș, cod poștal 115100
 • E-mail: contact@titanstone.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, să vă retrageti consimtământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi sau prin replay la mail cu textul: Dezabonare.

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate și confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediti identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteti multumit de răspunsul nostru sau considerati că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerintelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispozitie în alt mod.